Loading color scheme

Zastosowanie

Kompozytowe pręty zbrojeniowe są niezwykle uniwersalne. Przeczytaj o szczegółach zastosowania

Kompozytowe pręty zbrojeniowe znajdują zastosowanie w następujących dziedzinach:zastosowanie img

W budownictwie

grafika• Tymczasowe konstrukcje inżynierskie: zbrojenie elementów tymczasowych z możliwością cięcia i wiercenia, które daje oszczędność czasu podczas prac demontażowych.
• Budynki laboratoryjne i inne obiekty z wymaganiami ochrony przed interferencją fal magnetycznych, budynki wyposażone w urządzenia rezonansu magnetycznego, ośrodki badawczo-rozwojowe, stacje transformatorowe ze względu na obojętność elektromagnetyczną.
• Elementy konstrukcji żelbetowych, konstrukcji budownictwa infrastrukturalnego i hydrotechnicznego,

W żelbetowych elementach płytowych

02 zelbet• Nakrywy włazów, krawężniki, nawierzchnie żelbetowe, obiekty stacji benzynowych, przejazdy kolejowe, osłony drogowe, nawierzchnie chodnikowe, cienkie panele elewacyjne, ekrany akustyczne, stopy prefabrykowane, elementy ścienne i stropowe, stopy parkingowe, inne płaskie elementy.

Fundamenty, pale, słupy

03 fundamenty• Wspornikowe, połączenia balkonowe, węzły belek, węzły ram, segmenty tubingów, elementy torowisk kolei magnetycznej, hale prefabrykowane, hale wystawowe, hale produkcyjne, schody prefabrykowane, szyby windowe, garaże, płyty ścian piwnicznych, kręgi żelbetowe, belki podsuwnicowe, konstrukcje nośne i wsporcze.

Budownictwo drogowe

04 drogi• Konstrukcje drogowe, obiekty mostowe, obiekty tunelowe, obiekty kolejowe, obiekty lotniskowe, kotwy wzmocnienia skał, ekrany akustyczne, rampy drogowe, pomosty drogowe.

Specjalistyczne budownictwo inżynieryjne

05 inzynieria• Kompensatory odkształceń, głębokie fundamenty, ścianki szczelinowe, pale wwiercane, mikropale, fundamenty specjalne, membrany, fundamenty zbiorników, ściany oporowe, podpory portali tuneli, przejścia podziemne, stropy pośrednie w tunelach, konstrukcje geotechniczne, obudowy wykopów, ściany szczelne.

Inżynieria hydrotechniczna

06 hydrotechnika• Przewody wodociągowe, śluzy wodociągowe, falochrony, zapory przeciwzalewowe, zapory wodne, umocnienia brzegów rzek, jazy wodne, przystanie wodne, zapory przeciwpływowe, lądowiska, kesony żelbetowe, stabilizatory brzegowe, konstrukcje portowe, kanały żelbetowe.
Obiekty oczyszczalni ścieków, przemysłu chemicznego itp.: dzięki odporności korozyjnej i redukcji grubości warstwy otuliny betonowej konstrukcje te mogą być pocienione. Konstrukcje te zyskują również na trwałości w warunkach ekspozycji na agresywne środowisko.

W żelbetowych elementach objętościowych

07 objetosciowe• Silosy, osadniki, kanały ściekowe, rozlewnie gazu, warsztaty, hale naprawcze silników, zbiorniki na ścieki, zasobniki składowiskowe, cysterny osadnikowe, rezerwuary osadnikowe, spalarnie śmieci, przyczółki mostowe, podpory i fundamenty, podkłady kolejowe, podkłady rozjazdowe, bariery energochłonne, rury żelbetowe, belki teowe, ściany, dźwigary i rygle, belki wspornikowe, ramy portalowe, skrzynie żelbetowe, kontenery żelbetowe, elementy o zredukowanej otulinie.

Ogrodzenia

08 ogrodzenia• Panele betonowe ogrodzeniowe, słupki, podmurówki, elementy ażurowe betonowe zbrojone

 

Przeliczniki i właściwości fizyczne prętów zbrojeniowych

grafika