Loading color scheme

Pręty kompozytowe a stalowe porównanie

Pręty zbrojeniowe z kompozytu cechują się szeregiem walorów jakościowych, które decydują o zasadności ich wykorzystania w realizacji rozmaitych prac budowlanych. W porównaniu ze stalowymi odpowiednikami, wypadają zdecydowanie korzystniej. Jakimi parametrami charakteryzują się kompozytowe pręty zbrojeniowe i dlaczego warto wykorzystać je w swoich konstrukcjach?

Kompozytowe pręty do zbrojenia betonu walory użytkowe

Istnieje sporo kryteriów, w których można dokonać porównania prętów kompozytowych i stalowych. Wśród nich wymienić należy:

  • wagę – kompozytowe pręty są dziewięć razy lżejsze niż stalowe, co znacznie obniża koszty transportu, załadunku i rozładunku, a także korzystnie wpływa na efektywność realizowanych prac,
  • cenę – jest ona niższa w przypadku prętów kompozytowych,
  • większą odporność kompozytu na korozję, działanie kwasów oraz zasad,
  • wyższą żywotność wyrobów betonowych, zbrojonych prętami z kompozytu,
  • przewodność cieplną – w prętach kompozytowych jest ona minimalna – około 100 razy mniejsza niż w prętach stalowych, dzięki czemu nie tworzą się mostki termiczne, a koszty eksploatacji budynku zostają obniżone,
  • możliwość wykorzystania zbrojeń kompozytowych w środowiskach, cechujących się trudnymi, a nawet określanymi jako agresywne warunkami,
  • brak konieczności prostowania drutu – kompozytowy pręt występuje w postaci prostej i pomimo nawinięcia na szpulę, powraca do swojego pierwotnego formatu.

Zastosowanie prętów kompozytowych gdzie można wykorzystać zbrojenia z kompozytu? 

Dzięki unikalnym walorom i parametrom, jakimi cechują się zbrojeniowe pręty z kompozytu, można wykorzystać je w realizacji budynków o zróżnicowanym przeznaczeniu. Kompozyt sprawdzi się w budynkach rolniczych, w których planowany jest chów zwierząt, na wysypiskach śmieci i składach odpadów, w miejscach kontaktu z wodą, w tym również w elementach systemów melioracyjnych.

Uniwersalne zastosowanie prętów kompozytowych determinowane jest ich wysoką jakością oraz brakiem konieczności wdrażania dodatkowych środków ochronnych przeciw korozji. Dzięki imponującej odporności pręty te nie wymagają żmudnych przeglądów i konserwacji – nie tracą swoich właściwości nawet w przypadku wyjątkowo silnych mrozów. Nie bez znaczenia jest również wydajność użytkowania prętów, wynikająca z rozszerzalności termicznej, porównywalnej z rozszerzalnością betonu – wyklucza to powstawanie pęknięć pod wpływem zmian temperatury.