Loading color scheme

Jakie mają zastosowanie kompozytowe pręty zbrojeniowe?

Pręty zbrojeniowe na bazie kompozytu są coraz powszechniej stosowane w budownictwie, stanowiąc tym samym doskonałą alternatywę dla tradycyjnych, stalowych elementów. Przemawia za nimi nie tylko niższa cena, ale również takie korzyści jak m.in.: wysoka wydajność użycia, minimalna przewodność cieplna oraz długa żywotność. Gdzie kompozytowe pręty zbrojeniowe znajdują dokładnie zastosowanie? 

Kompozytowe pręty zbrojeniowe w budownictwie

Pręty zbrojeniowe wykonane z kompozytu są szeroko wykorzystywane w różnych dziedzinach budownictwa. Stosowane są m.in. do tworzenia tymczasowych konstrukcji (ze względu na łatwe cięcie),  elementów konstrukcji żelbetowych, a także obiektów, w których znajdują się urządzenia rezonansu magnetycznego lub występuje konieczność ochrony przed interferencją fal magnetycznych (szpitale, przychodnie, laboratoria, magazyny materiałów wybuchowych itp.).

Kompozytowe pręty zbrojeniowe wykorzystywane są również w budownictwie drogowym (konstrukcje, rampy i pomosty drogowe) oraz podczas wznoszenia konstrukcji inżynierskich, takich jak: mosty, wiadukty, ekrany akustyczne czy bariery energochłonne. Używane są także do tworzenia fundamentów specjalnych np. ścian szczelinowych czy pali wwiercanych. Ze względu na wysoką odporność na korozję, znajdują również zastosowanie przy budowie konstrukcji nadmorskich lub obiektów narażonych na agresję środowiska np. silosy czy oczyszczalnie ścieków. 

Inne zastosowanie 

Pręty zbrojeniowe z kompozytu wykazują także wysoką wytrzymałość na rozciąganie, przez co wykorzystywane są do renowacji lub wzmacniania istniejących już konstrukcji. Materiał ten może być również stosowany podczas budowy ogrodzeń m.in. do wznoszenia słupków, podmurówków czy paneli betonowych.  

Kompozytowe pręty zbrojeniowe, dzięki takim cechom jak: odporność na korozję, łatwość cięcia czy obojętność elektromagnetyczna, elektryczna i elektrostatyczna, znajdują szerokie zastosowanie w rozmaitych konstrukcjach budowlanych.