Loading color scheme

W budownictwie

grafika
  •  tymczasowe konstrukcje inżynierskie: zbrojenie elementów tymczasowych z możliwością cięcia i wiercenia, które daje oszczędność czasu podczas prac demontażowych.
  • budynki laboratoryjne i inne obiekty z wymaganiami ochrony przed interferencją fal magnetycznych, budynki wyposażone w urządzenia rezonansu magnetycznego, ośrodki badawczo-rozwojowe, stacje transformatorowe ze względu na obojętność elektromagnetyczną.
  • elementy konstrukcji żelbetowych, konstrukcji budownictwa infrastrukturalnego i hydrotechnicznego