Loading color scheme

Inżynieria hydrotechniczna

grafika
  •  przewody wodociągowe, śluzy wodociągowe, falochrony, zapory przeciwzalewowe, zapory wodne, umocnienia brzegów rzek, jazy wodne, przystanie wodne, zapory przeciwpływowe, lądowiska, kesony żelbetowe, stabilizatory brzegowe, konstrukcje portowe, kanały żelbetowe.
  •  obiekty oczyszczalni ścieków, przemysłu chemicznego itp.: dzięki odporności korozyjnej i redukcji grubości warstwy otuliny betonowej konstrukcje te mogą być pocienione. Konstrukcje te zyskują również na trwałości w warunkach ekspozycji na agresywne środowisko.