Loading color scheme

Zastosowanie

Są one wykorzystywane m.in w:

zastosowanie img

Zastosowanie prętów żebrowanych kompozytowych w budownictwie

grafikaW budownictwie pręty żebrowane kompozytowe sprawdzą się jako konstrukcje inżynierskie np. zbrojenia elementów tymczasowych z możliwością cięcia i wiercenia, co daje oszczędność czasu. Sprawdzą się również w budynkach laboratoryjnych i w innych obiektach z wymaganiami ochrony przed interferencją fal magnetycznych. Ponadto pręty kompozytowe sprawdzą się w ośrodkach badawczych i rozwojowych, stacjach transformatowych, elementach konstrukcji żelbetowych oraz hydrotechnicznych.

Zastosowanie prętów kompozytowych w żelbetowych elementach płytowych

02 zelbetzakrywy włazów, krawężniki, nawierzchnie żelbetowe, obiekty stacji benzynowych, przejazdy kolejowe, osłony drogowe, nawierzchnie chodnikowe, cienkie panele elewacyjne, ekrany akustyczne, stopy prefabrykowane, elementy ścienne i stropowe, stopy parkingowe, inne płaskie elementy.

Fundamenty, pale, słupy

03 fundamenty• wspornikowe, połączenia balkonowe, węzły belek, węzły ram, segmenty tubingów, elementy torowisk kolei magnetycznej, hale prefabrykowane, hale wystawowe, hale produkcyjne, schody prefabrykowane, szyby windowe, garaże, płyty ścian piwnicznych, kręgi żelbetowe, belki podsuwnicowe, konstrukcje nośne i wsporcze.

Budownictwo drogowe

04 drogi• konstrukcje drogowe, obiekty mostowe, obiekty tunelowe, obiekty kolejowe, obiekty lotniskowe, kotwy wzmocnienia skał, ekrany akustyczne, rampy drogowe, pomosty drogowe.

 

Zastosowanie prętów w budownictwie inżynieryjnym

05 inzynieriaPręty kompozytowe zbrojeniowe sprawdzą się również w konstrukcjach drogowych, obiektach mostowych, tunelowych, kolejowych, lotniskowych, ekranach akustycznych, rampach drogowych i pomostów drogowych. Warto zdecydować się na pręty kompozytowe, które są bardzo wydajne w użyciu a pod wpływem zmian temperatury eliminują koszty napraw.

Zastosowanie prętów zbrojeniowych w inżynierii hydrotechnicznych

06 hydrotechnika• przewody wodociągowe, śluzy wodociągowe, falochrony, zapory przeciwzalewowe, zapory wodne, umocnienia brzegów rzek, jazy wodne, przystanie wodne, zapory przeciwpływowe, lądowiska, kesony żelbetowe, stabilizatory brzegowe, konstrukcje portowe, kanały żelbetowe.
• obiekty oczyszczalni ścieków, przemysłu chemicznego itp.: dzięki odporności korozyjnej i redukcji grubości warstwy otuliny betonowej konstrukcje te mogą być pocienione. Konstrukcje te zyskują również na trwałości w warunkach ekspozycji na agresywne środowisko.

Kompozytowe pręty w żelbetowych elementach objętościowych

07 objetoscioweSilosy, osadniki, kanały ściekowe, rozlewnie gazu, warsztaty, hale naprawcze silników, zbiorniki na ścieki, zasobniki składowiskowe, cysterny osadnikowe, rezerwuary osadnikowe, spalarnie śmieci, przyczółki mostowe, podpory i fundamenty, podkłady kolejowe, podkłady rozjazdowe, bariery energochłonne, rury żelbetowe, belki teowe, ściany, dźwigary i rygle, belki wspornikowe, ramy portalowe, skrzynie żelbetowe, kontenery żelbetowe, elementy o zredukowanej otulinie.

Kompozytowe pręty do ogrodzeń

08 ogrodzeniaKompozytowe pręty do ogrodzeń sprawdzą się w przypadku paneli betonowych, słupkach, podmurówkach, elementy ażurowe betonowe zbrojone.

 

Przeliczniki i właściwości fizyczne prętów zbrojeniowych

grafika