Loading color scheme

×

Błąd

Kategorii nie znaleziono

grafika

Wyrób uzyskał pozytywną ocenę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów odnośnie przydatności do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, w ramach postępowania o udzielenie Krajowej Oceny Technicznej o numerze IBDiM-KOT-2019/0374 wydanie 1

ikonki UE

Projekt: „Bascoglass – wytrzymałe zbrojenie kompozytowe”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej